Legenda: Johann Zsifkovics jun.

„Ak niekto stratí peniaze, tak je stratené veľa,
ak však niekto stratí svoje meno, je stratené všetko.“

Ako konateľ spoločnosti Zsifkovics GmbH & Co KG stojím osobne za tradíciou a kvalitou podania ruky. Moja aktivita zahŕňa nielen činnosť na bitúnku vo Fürstenfelde ale i nákup a predaj živého hovädzieho dobytku a mäsových výrobkov respekt. vedľajších produktov.

Prevádzka žije mojou osobnosťou a mojím solídnym, podnikateľským postojom:

Vyrastajúc vo viacjazyčnej rodine, hovorím piatimi jazykmi. Aj preto môžem osobne a priamo reagovať na požiadavky mojich obchodných partnerov v priľahlých a susedných krajinách. Toto kladie základ pre dôveryhodnú spoluprácu.

Porážku hovädzieho dobytka a obchod s dobytkom som ja nanovo neobjavil. Skôr pokračujem dôsledne a s osobitným angažmán, najvyšším osobným nasadením a prísnou disciplínou v dlhoročnej podnikovej tradícii. Chápem to ako moju úlohu a kompetenciu tradičnú spoločnosť, ktorá už od nepamäti ručí za kvalitu a skúsenosť, ďalej kontinuálne rozvíjať, existujúce podnikové štruktúry prispôsobiť optimálne meniacim sa skutočnostiam a jednať s prezieravosťou zameranou na budúcnosť. Tento základný postoj robí spoločnosť Zsifkovics GmbH & Co KG obzvášť spoľahlivým obchodným partnerom v branži.

Firemná filozofia spoločnosti Zsifkovics GmbH & Co KG sa orientuje na radu osvedčených princípov, ktoré tvoria úspech spoločnosti:

 • riaditeľ, ktorý spoločnosti prepožičiava charakter a osobnosť
 • silný a lojálny tím v pozadí
 • dôsledná práca ako najvyšší princíp
 • spoľahlivosť, lojalita a dôvera ako nesporné základné hodnoty už po generácie
 • najvyššia kvalita produkcie založená na dlhoročnej skúsenosti a precíznosti v remesle
 • tradícia ako záštita pre pokrokovo orientovaný rozvoj spoločnosti
 • solídna štruktúra spoločnosti a jej stabilný rast predchádzaním rizika a orientáciou na
  dlhodobý obchodný úspech
 • istota a plánovanie výrobného procesu pomocou úzkej spolupráce s existujúcimi patnerskými spoločnosťami v oblasti obchodu s dobytkom a jeho transportu
 • princíp „všetko z jednej ruky“ (osobný kontakt, kontakt)
 • kvalita podania ruky

Johann Zsifkovics