Bitúnok Fürstenfeld

„Sme certifikovaný bitúnok, ktorý spája skúsenosťa tradičné hodnoty s inovatívnym myslením a nasadením najnovších technológií z potravinárskej branže:
Inovácia a tradícia nie sú v našom podniku v rozpore, ale vzájomne sa dopĺňajú v interakcii – perfektne koordinovaná zmes definuje podnikovú značku a presvedčí našich zákazníkov.“

Štajerský bitúnok sa nachádza v centrálnej polohe mesta Fürstenfeld, a tým blízko hraničiacich rakúskych susedských krajín, Slovenska, Maďarska, Česka a Chorvátska.

Špecializujeme sa výlučne na vlastné porážky zvierat. Podnik prevádza v porovnaní vysoko nad priemerom ležiaci počet porážok so vzostupným trendom.

Podnik rástol pomaly ako rodinná firma a ročne je investíciami do uľahčenia práce udržiavaný na najnovšom stave techniky. Prípadné náklady sú preto prevážne nákladmi na údržbu. Pri investíciách v podniku stojí vždy na prvom mieste funkčnosť a hospodárnosť. Ľahkovážnym ivestíciám sa vedome vyhýba, čo našim zákazníkom zaručuje otimálnu istotu.