Spoločnosť

„Skúsenosti, nazhromaždené viac ako štyrmi generáciami, silný tím, ekonomická stabilita ako i odborné znalosti v oblasti mäsa a obchodu s dobytkom sú našimi silnými stránkami.“

Zsifkovics GmbH & Co KG je tradičný podnik vedený niekoľkými generáciami, ktorý sa špecializoval na získavanie potraviny, hovädzieho mäsa.

História spoločnosti zahŕňa niekoľko generácií. Spoločnosť bola založená v roku 1867 ako rodinný podnik, ktorý sa sprvu zaoberal výlučne obchodom s dobytkom. V roku 1976 nasledovalo rozšírenie na bitúnok vo Fürstenfelde, ktorý priebehom času získaval na význame.
Prebraním podniku Johannom Zsifkovicsom v roku 2009 a premenou spoločnosti jedného spoločníka na s.r.o. & co., k. s. v roku 2010 boli nastavené koľaje pre pokračovanie, zamerané na budúcnosť dnes už 150-ročného úspechu spoločnosti, pri zachovaní tradičných základných hodnôt.

Hlavnou činnosťou je teraz porážka a následné trhové zhodnotenie hovädzieho mäsa pre národných a medzinárodných sprostredkovateľov. Doplnkové odvetvie podnikania predstavuje obchod s dobytkom.

Štruktúra spoločnosti je optimálne zladená s komplexnými požiadavkami branže. Dobre navrhnutý a osvedčený obchodný koncept sa zameriava nielen na lokalitu
Fürstenfeld ale zahŕňa i zahraničné partnerské spoločnosti v oblasti obchodu s dobytkom a jeho transportu. Umožňuje to nebyrokratické a efektívne zapojenie jednotlivých segmentov vo výrobnom procese.