Dodávatelia

„Istota a plánovanie v trhovom zhodnotení jatočného hovädzieho dobytka, náš princíp – všetko z jednej ruky – a kvalita podania ruky, tým všetkým sa vyznačuje servis pre našich dodávateľov a producentov.“

Je pre nás od nepamäti ústredným záujmom hľadať blízkosť producentov a dodávateľov a vybudovanie osobných a dlhodobých obchodných vzťahov s vami ako obchodnými partnermi.
Obzvlášť dôležité je pre nás to, aby sa poľnohospodári identifikovali s našou spoločnosťou.
Naša spoľahlivosť už roky dáva poľnohospodárom istotu a vyznačuje sa lojalitou našich dodávateľov voči podniku.

Úzka spolupráca s našimi dlhoročnými existujúcimi maďarskými a slovenskými partnerskými spoločnosťami v koordinácii obchodu s dobytkom a transportu umožňuje optimálne štrukturované uskutočňovanie obchodov.

Pán Johann Zsifkovics je pravidelne prítomný na mieste tak v Maďarsku ako i na Slovensku a je v neustálom úzkom kontakte a výmene s partnerskými podnikmi resp. s dodávateľmi, ktorí majú sídlo v oboch krajinách.